Skip to main content

அறத்துப்பால்-துறவறவியல் தவம்-Penance-La penitence- 261-270.


அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-தவம்-Penance-La penitence-261-270.


உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை 
அற்றே தவத்திற்கு உரு.261

தனக்கு வந்த துன்பத்தைப் பொறுத்தலும், மற்ற உயிருக்கு துன்பம் செய்யாதிருத்தலும், ஆகிய இவையே தவத்திற்கு இலக்கணமாகும் .

எனது கருத்து:

ஒருத்தர் தனக்கு வாற எந்தக்கஸ்ரத்தையும் தாங்கித்தரிக்கிற குணமும் , முக்கியமாய் மற்றவனுக்கு இடைஞ்சல் செய்யாமல் இருக்கிறது தான் உண்மையான தவம் எண்டு ஐய்யன் சொன்னாலும் , ஒருத்தன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு துன்பத்தை தாங்கலாம் எண்டதையும் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் .

To bear due penitential pains, while no offence He causes others, is the type of 'penitence'.

Le propre de la pénitence, c’est de supporter ses propres douleurs et de ne pas faire souffrir un autre être doué de vie.

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும்; அவம் அதனை
அஃதுஇலார் மேற்கொள் வது. 262

தவநெறிக்கு ஏற்ற வாய்ப்பு உடையவர்க்கே தவமும் கை கூடும்.தவப்பயன் இல்லாதவர்கள் அதனை மேற்கொள்வது வீண் முயற்சியாகும் .

எனது கருத்து:

மனம் ஒரு குரங்கு பாருங்கோ . அதை கட்டுக்குள்ளை கொண்டுவந்து , எதிலையும் இரும்பு மாதிரி உறுதியா இருக்கிறவைக்குத்தானாம் தவத்தின்றை பெருமை கிடைக்கும் . இதுகளை செய்யமுடியாதவை தவமே செய்யத்தேவையில்லை எண்டு இப்பத்தையான் சாமிமாரை நினைச்சு அப்பவே ஐயன் சொன்னாரோ தெரியாது .

To 'penitents' sincere avails their 'penitence'; Where that is not, 'tis but a vain pretence.

La pénitence profite à ceux qui l’ont faite (dans les existenses antérieures) et ne réside réellement qu’en eux; l’entreprendre pour la première fois, est un effort inutile. 

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி , மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம். 263

சிறந்த தவசிகளுக்கு உணவு அளித்து உதவுவதற்காக இல்லறத்தார்கள் துறவு நெறியைத் தாம் மேற்கொள்ள மறந்தனர் போலும்

எனது கருத்து:

துறவியளுக்கு உதவி செய்யிறம் எண்டதுக்காக நாங்கள் செய்யவேண்டிய தவ ஒழுக்கத்தை ஒருக்காலும் மறக்க்க் கூடாது எண்டு ஐயன் சொல்லியிருக்கிறார் . ஆனால் இப்ப எங்கடை மதுரை ஆதினம் நித்தியானந்தாக்கு உதவி செய்யிறன் பேர்வளி எண்டு கோமாளிக் கூத்தாடி ஆப்பு இழுத்த குரங்காய் அல்லோ நிக்கிறார் .

Have other men forgotten 'penitence' who strive To earn for penitents the things by which they live?

Les autres (qui mènent la vie familiale), dans le désir de donner à ceux qui ont renoncé au monde: nourriture, médicaments et hospitalité, semblent avoir oublié de faire eux-mêmes pénitence ! 

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும். 264

தீமை செய்யும் பகைவரை அடக்குதலும் நன்மை செய்யும் நண்பரை உயர்த்துதலும் நினைத்த அளவில் தவவலிமையினால் கைகூடும்.

எனது கருத்து:

நெஞ்ஞில தில்லும் ஒழுக்கமான ஆக்களாய் இருந்தால் நினைச்ச மாத்திரத்தில எதிரியளை வீழத்தவும் , நட்புகளை காக்கலாம் எண்டு சொன்னால் , இப்பவும் சரி அப்பவும் சரி ஏன் சண்டையில ஆயுதங்கள் வந்தது ??

Destruction to his foes, to friends increase of joy. The 'penitent' can cause, if this his thoughts employ.

Si les pénitents désirent ruiner leurs ennemies et enrichir leurs amis, ils réalisent leur désir, par la puissance de leur pénitence.

வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால், செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும். 265

தவத்தினால் வேண்டிய பயன்களை வேண்டியவாறே அடைய முடியுமாகையால் செய்வதற்குரிய தவத்தை செய்ய இல்லறத்தானும் முன் வரலாம்

எனது கருத்து:

தான் நினச்சதை தவத்தால செய்யமுடியும் எண்டதால இல்லறத்தில இருக்கிற ஆக்களும் தவம்செய்ய முன்னுக்குவரவேணும் எண்டு ஐயன் சொல்லுறார் .சரி.... ஒருகதைக்கு ஒருத்தன் தான் நினைச்சதை தவத்தாலை செய்யலாம் எண்டால் , உலகம் பிக்கல்பிடுங்கல் இல்லாமல் சந்தோசமாய் எல்லோ இருக்கவேணும் ?? ஏன் இப்பிடி நாறிப்போய் கிடக்கு ??

That what they wish may, as they wish, be won, By men on earth are works of painful 'penance' done.

Parce que, si l’on s’y efforce, l’on obtient tous les mérites que l’on désire pour l’autre monde, on doit s’efforcer de faire pénitence, dans ce monde même.

தவஞ்செய்வார் தம்கருமம் செய்வார்மற் றுஅல்லார்
தவம்செய்வார் ஆசையுள் பட்டு. 266

தவம் செய்கின்றவரே தமக்குரிய கடமையை செய்கின்றவர் ஆவார் . மற்றையோர் ஆசைகளுக்கு உட்பட்டு வீண்முயற்சி செய்பவர் ஆவார் .

எனது கருத்து:

மனசை அடக்கினவன் உலகத்தை ஆளுவான் எண்டு பெரிசுகள் சொல்லுவினம் . இதுக்கு மாறா நடக்கிறவை தேவையில்லாத வேலையள் பாத்து தங்கடை சீவியத்தை முடிப்பினம் .

Who works of 'penance' do, their end attain, Others in passion's net enshared, toil but in vain.

Ceux qui font pénitence font leur devoir; les autres se laissent prendre dans le piège des désires et font leur propre malheur.

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பம்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு. 267

புடமிட்டு சுடச்சுட ஒளிவிடுகின்ற பொன்னைப் போல் தவம் செய்கின்றவர்களைத் துன்பம் வருத்த வருத்த மெய்யுணர்வு மிகும் .

எனது கருத்து:

இதுக்கு எங்களைத்தான் சொல்லவேணும் . எங்கட இனம் விடுதலையாகவேணும் எண்ட ஒரு லட்சியத்துக்காக ஒரு போராட்டத்தை தொடங்கினம் . எங்கடை சனங்களை போலையோ எங்கடை போராளியளைப் போலையோ ஆரும் துனபத்தை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டினம் . இண்டைக்கும் எங்கடை நோக்கம் சுட்ட பொன் மாதிரி மினுங்க காரணமே நாங்கள் அனுபவிச்ச துன்பங்களும் வேதனையளும்தான் .

The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines; The pain of penitence, like fire, the soul of man refines.

Plus la flamme du feu est violente, plus brillant devient l’éclat de l’or qui y est fondu. De même, plus aigues sont les souffrances causées par les austérités, plus brillante devient la sagesse des pénitents. 

தன்உயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்உயிர் எல்லாம் தொழும். 268

தவ வலிமையினால் " தான் "என்னும் பற்று நீங்கப் பெற்றவனைப் பிற உயிர்கள் எல்லாம் தொழுது போற்றும் .

எனது கருத்து:

எவன் ஒருத்தன் தன்ரை உயிரிலை பாசம் வைக்காமலும் நான் எண்ட மண்டைக்கனம் கூடாமலும் இருக்கிறானோ , அவனை உலமே கையெடுத்து கும்பிடும் . அப்பிடி பாத்தால் இண்டைக்கு ஒருத்தரையும் சொல்லேலாது .

Who gains himself in utter self-control, Him worships every other living soul.

Tous les autres êtres vénèrent celui qui a réussi à faire de sa vie, son propre bien, grâce à sa pénitence.

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும், நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு. 269

தவத்தின் மூலமாக ஆத்ம வலிமை பெற்றவர்களுக்கு யமனை வெல்லுதலும் கைகூடும் .

எனது கருத்து:

உண்மை!!!!!!!! சத்தியமான சொல்லு ........ தமிழருக்கு , அதுவும் இலங்கையில எவ்வளவோ துன்பங்கள் துயரங்கள் , இனி வாழ்க்கையில இழக்கிறதுக்கு ஒண்டுமே இல்லை எண்ட நிலமையில ஒருத்தர் தமிழர் படைக்கு தாங்கினார் . எவ்வளவுபேர் ஆட்டி பாத்தினம் ?? போக்கிலியள் மாதிரி கிட்டமுட்ட 25 பேருக்கு கிட்ட ரவுண்டப் பண்ணிச்சினம் . கடைசிவரைக்கும் அவர் கொண்ட கொள்கையில மாறாமல் நிண்ட படியாலதான் உலகத்தில இருக்கிற தமிழ் சனங்களின்ரை மனசில சாவையும் வெண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் .

E'en over death the victory he may gain, If power by penance won his soul obtain.

Celui qui excelle dans la puissance, qui provient de la pénitence peut même réussir à triompher de Y aman (dieu de la mort).

இலர்பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர். 270

உலகில் ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் பலராக இருக்கக் காரணம் யாதெனில் தவம் செய்பவர் சிலராகவும் , தவம் செய்யாதவர் பலராகவும் இருப்பது தான் .

எனது கருத்து:

பொறுத்தார் பூமியாழ்வார் எண்டு சொல்லுவினம் . ஆனா ஒருத்தரும் பூமி ஆளேலை . ஏன் எண்டால் சனத்திட்டை பொறுமை குறைஞ்சாக்கள் கூடவாயும் பொறுமை கூடினாக்கள் குறைவாயும் இருந்தால் எப்பிடியுங்கோ பூமியாழ்வினம் ???

The many all things lack! The cause is plain, The 'penitents' are few. The many shun such pain.

La cause de l’augmentation du nombre des nécéssiteux est le petit nombre de ceux qui font pénitence et le grand nombre des non pénitents.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…