Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல்- புதல்வரைப் பெறுதல்-The Obtaining of Sons -Procréation des fils - 61 - 70.அறத்துப்பால் இல்லறவிய ல் புதல்வரைப் பெறுதல்-The Obtaining of Sons-Procréation des fils- 61 - 70. 


பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறு அல்ல பிற. 61

பெறுகின்ற செல்வங்களுள் , அறிவுடைய மக்களைப் பெறுவதிலைக் காட்டிலும் சிறந்ததாகப் பிற எதையும் நாம் கருதுவதில்லை

எனது பார்வையில்:

எல்லாம் சரி . நல்ல அறிவைக் குடுத்து பிள்ளைகளை வளர்த்தாலும் , அதுகள் பிற்காலத்திலை எங்களை முதியோர் இல்லத்தில் விட்டால் , இந்தப்பிள்ளைகள் சிறந்த பேறுகளா ? என்ற கேள்வியும் எனக்கு வந்து துலைக்குது .

Of all that men acquire, we know not any greater gain, Than that which by the birth of learned children men obtain.

De tous les bonheurs, nous ne connaissons pas de plus grand que celui d’avoir des enfants doués de discernement.

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின். 62

மாசற்ர பண்பு நிரம்பிய மக்களைப் பெற்றவருக்கு ஏழு பிறவிகள் வரை தீவினைப் பயன்களாகிய துன்பங்கள் அணுகாது

எனது பார்வையில்:

பிள்ளை பிறக்கும்பொழுது வெள்ளையாகத் தான் பிறக்கிது ஆனால் அது வளர்றது மாசடைஞ்ச சூழல் இதில் எப்பெடி நல்லபண்புள்ள பிள்ளையள் வருவினம் ஆக துன்பம் ஏழுதலைமுறை காலத்துக்கு பொறுக்கத் தேவையில்லை

Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth.

Celui qui a des enfants à caractère irréprochable ne sera pas atteint par le malheur, dans ses sept naissances.

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தம்தம் வினையான் வரும். 63

தம் பொருள் என்று போற்றுவதற்கு உரியவர் தம் மக்களே யாவர்.ஏனெனில் அவர்கள் செய்யும் நற்காரியங்களின் பலன் தந்தையை வந்து சேரும்

எனது பார்வையில்:

என்னதான் அம்மா அப்பா பிள்ளையளைப் பொத்திப் பொத்தி வளத்தாலும் , கடைசீல அதுகள் செய்யிற செய்கையளின்ர பலன் எல்லாம் அப்பா அம்மாட்டைத்தான் போகும் . உதாரணமாய் , அடுத்த வீட்டுப் பெட்டைக்கு பிள்ளைகளாகிய நீங்கள் கடலை போட்டால் , கடிபடுறது இரண்டுபக்க அம்மாவும் அப்பாவும்தான்.

'Man's children are his fortune,' say the wise; From each one's deeds his varied fortunes rise.

Les enfants sont dit-on, la richesse du père, parce qu’ils lui transfèrent, par leurs actes, méritoires tous les Biens qu’ils acquièrent.

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ். 64

தம்முடைய மக்களின் சிறு கைகளால் துழாவப் பெற்ற உணவு , பெற்றோர்க்கு அமிழ்தினும் இனிமையானதாயிருக்கும்

எனது பார்வையில்:

இந்தக் குறளை படிக்க நல்லாய்தான் இருக்கு . ஆனால் , இது வெளிநாட்டுக்கு சரிப்பட்டுவருமா ? எனக்கு இதைப்பாக்க அண்மைல நடந்த ஞாபகம் வருகின்றது . நோர்வேயில தாய்தகப்பன் பிள்ளைக்கு கையால சாப்பாடு குடுக்க , கவுன்சில்காறன் வந்து தூக்கிகொண்டு போட்டான் . இதை பிள்ளை செய்தாலும் தாய் தகப்பனுக்கு நடக்கும் . ஏனெண்டால் இது சுத்தம் சுகாதாரம் சம்பந்தமானது . இதில சென்ரிமன்ற் கலக்கிறது நல்லாயில்லை..............

Than God's ambrosia sweeter far the food before men laid, In which the little hands of children of their own have play'd.

La bouillie préparée par leurs petites mains est plus délicieuse que l’ambroisie. 

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு. 65

தம் மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உடலுக்கு இன்பமாகும் அவர்களின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டால் செவிக்கு மிகுந்த இன்பமாகும்

எனது பார்வை:

ஒரு அம்மா அப்பா அதிகமாகச் சந்தோசப்படுவது தாம்பெற்ற பிள்ளைகளின் உடம்பைக் கட்டிஅணைக்கும்போதும் , அவர்களின் மழலை மொழியைக் காதால் கேட்கும் போது தான் . என்றாலும் , அவர்களின் நடத்தைகள் அளவுக்கு அதிகமானால் இனிமையாக இருக்காது , கொடுமையாக இருக்கும் . உதாரணத்திற்கு சிறுவயதுப் பிள்ளகள் பெரிய ஆட்கள் போலப் பாவனை செய்து கதைப்பது .

To patent sweet the touch of children dear; Their voice is sweetest music to his ear.

Toucher le corps des enfants fait les délices du corps, entendre leurs paroles fait les délices de l’oreille.

குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர். 66

தம் மக்களின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்டு இன்புறாதவரே,"குழலின் இசை இனிது","யாழின் இசை இனிது" என்றெல்லாம் கூறுவர் .

எனது பார்வை:

பொதுவாகச் சிறிய பிள்ளைகள் கதைக்கும் பொழுது அதன் பொருள் கிடையாது . ஆனால் ஒரு இசைக்கருவியை ( யாழ் குழல் , மீட்டும் ) பொழுது அட்ச்சர சுத்தமான இசை பிறக்கின்றது . பொருளற்ற குழந்தையின் மழலை மொழியும் , முறையாகப் பிறக்கும் ஓர் இசையும் எப்படி ஒரே தராசில் இனிது என்ற சமன்பாட்டிற்குள் வரமுடியும் ???????????

'The pipe is sweet,' 'the lute is sweet,' by them't will be averred, Who music of their infants' lisping lips have never heard.

Ce sont ceux qui n’ont pas entendu le babillage de leurs enfants qui disent: ‘‘la flute est douce ‘‘la lyre, est douce.’’ 

தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல். 67

ஒரு தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யும் பெரிய உதவி யாதெனில், அவனைக் கற்றோர் அவையில் முதன்மை பெற்றவனாக இருக்கச் செய்தலேயாகும்.

எனது பார்வை:

ஒரு தந்தையானவனின் கடமை மகனுக்கு எப்படி இருக்கவேண்டும் என்றால் , கற்றவர் அவையில் அவனை முதல் ஆளாகச் செய்யவேண்டும் . நாங்கள் முதலில் கற்றோர் என்றால் யார் ? என்ற பொருளிற்கும் விடை தேடவேண்டிய அத்தியாவசியம் இருக்கின்றது .வெறும் உயர் படிப்பும் , பல்கலைகளக அங்கீகாரமும் ஒருவனை கற்றவன் அல்லது அறிஞனாக்கி விடமுடியுமா ???? இதில் எனது நிலைப்பாடு என்னவென்றால் , தந்தையானவன் தனது பிள்ளைகளுக்கு அனுபவம் என்ற வாழ்கைப் பாடத்தையும் , பாடசாலை அறிவையும் ஒரேசேரக் கொடுக்க வேண்டும் . அப்பொழுதுதான் அவர்கள் பூரணமான அறிவாளர்களாக இருப்பார்கள் .இல்லாவிட்டால் அவர்களது அறிவு வெறும் ஏட்டுச்சுரைக்காயாக இருக்கும் .

Sire greatest boon on son confers, who makes him meet, In councils of the wise to fill the highest seat.

Le Bien que fait le père à son enfant, c’est de le rendre habile à tenir le premier rang dans l’assemblée. 

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது. 68

தம் மக்கள் அறிவுடையவராய் இருந்தால் பெற்றோராகிய தங்களுக்கு நன்மை தருவதைவிட இவ்வுலகில் வாழும் எல்லா உயிர்களுக்கும் மிக்க நனமையும் , மகிழ்சியும் தருவதாகும்.

எனது பார்வை:

இந்தக் கருத்து வள்வரின் காலத்தில் வேண்டுமானால் ஏற்புடையதாக இருந்திருக்கும் என்றே நினைக்கின்றேன். ஏனெனில்,இந்தப் பிள்ளைகள் தாம் பெற்ற அறிவினால் இந்தப் பூமிப்பந்தை அளிவின் விளிம்பில் வைத்திருக்கிறார்கள்.இவர்களது அறிவானது மனித குலத்திற்கு பெரும் அழிவுகளைத் தான் தந்தது உலகின் வரலாறாக இருந்தபோதிலும்,ஒப்பீட்டளவில் சிறியளவிலேயே இவர்களது அறிவு மனிதகுலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிகோலின .

Their children's wisdom greater than their own confessed, Through the wide world is sweet to every human breast.

L’érudition des enfants est plus agréable à tous les autres êtres qu’à soi-même.

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய். 69

தான் பெற்ற மைந்தனை,அறிவு ஒழுக்கங்கள் நிறைந்த சான்றோன் என்று அறிவுடையோர் புகழ்ந்து கூறக்கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்றபோது அடைந்த மகிழ்ச்சியினும் பெருமகிழ்ச்சி அடைவாள்.

எனது பார்வை:

ஒரு அம்மா பத்து மாதங்கள் ஒரு குழந்தையைச் சுமந்து தனக்கும் அதற்கும் உயிர்குடுக்கின்றாள்.அந்தக் குழந்தையை இந்தப் பூமிக்கும், அந்தக் குழந்தை வரக்காரணமானவனுக்கும் அறிமுகப்படுத்துன்றாள்.அப்பொழுது அவள் அடைகின்ற மகிழ்ச்சியை விட,அந்தக் குழந்தை கல்வியாலும், ஒழுக்கத்தாலும் நிறைந்தது என்று அறிவுடையோர் சொல்கின்றபொழுதே அந்தத் தாயின் வயிறு குளிர்கின்றது( பெரிதும் மகிழ்கின்றாள்).இந்தக் குறளில் வள்ளுவர் ஏன் ஆண்மகன் என்று மட்டும் குறிப்பிடுகின்றார் ????????அப்போ , அவர் பார்வையில் பெண் மகள் என்ன ? ஆராயவேண்டிய விடையம்..........

When mother hears him named 'fulfill'd of wisdom's lore,' Far greater joy she feels, than when her son she bore.

La joie de la mère qui entend proclamer (par les connaisseurs) le savoir de son enfant est plus grande que celle qu’elle a éprouvée, le jour où elle lui a donné naissance.

மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல். 70

மகன் தந்தைக்குச் செய்ம் கடமை ( பிரதியுபகாரம் ) "இவன் தந்தை இவனை மகனாகப் பெற என்ன தவம் செய்தானோ" என்று பிறர் புகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லேயாகும்.

எனது பார்வை:

முன்னைய பகுதியில்,ஒரு அப்பா தனது பிள்ளைகளுக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமையைப் பார்த்தோம்.இதில் பிள்ளைகள் தங்களது தந்தைக்கு செய்யவேண்டிய கடமையை தெளிவாகவே வரையறை செய்வோம். பிள்ளைகாளாகிய எங்களது அறிவையும்,ஒழுக்கத்தையும் பார்த்தவர்கள்"எங்களைப் பெறுவதற்கு எமது அப்பா என்ன தவம் செய்தாரோ"என்று வியந்து பேசும்படியான நிலைக்குக் கொண்டுவரவேணும். நான் இதில் பால்பேதம் பார்க்கவில்லை, அதனால் தான் பிள்ளைகள் என்று பொதுப்பட அளைக்கின்றேன் .

To sire, what best requital can by grateful child be done? To make men say, 'What merit gained the father such a son?'

La reconnaissance de l’enfant envers son père consiste à faire dire: ‘‘Par quelles austérités, ce père a-t-il pu obtenir un tel fils

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…