Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல் நடுவு நிலைமை- Impartiality-La droiture -111 - 120.


அறத்துப்பால்- இல்லறவியல் நடுவு நிலைமை- Impartiality-La droiture-111-120. 

தகுதி எனஒன்று நன்றே பகுதியால்
பால்பட்டு ஒழுகப் பெறின். 111

அறவழி நின்று பகை , நட்பு , நொதுமல் ( அயலவர் ) ஆகிய மூவிடத்திலும் வேறுபாடு இன்றி நடத்தலே நடுவுநிலைமையின் பயனாகும்.

எனது கருத்து :

இப்ப உள்ள நிலைமையில நடுநிலைமை என்றாலே பெரிய சர்ச்சைகுரிய விசையம் . இந்த நடுநிலைமை மட்டும் எங்கடை இருண்ட வாழ்கையில வெளிச்சம் தரப்போகுதா என்ன ?

If justice, failing not, its quality maintain, Giving to each his due, -'tis man's one highest gain.

La vertu appelée droiture est la seule bonne Elle s’acquiert par l’accomplissement des devoirs, sans considération d’ennemis, d’étrangers ou d’amis. 

செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி
எச்சத்திற் ஏமாப்பு உடைத்து. 112

நடுநிலையிலிருந்து தேடி வைத்த செல்வம் இடையில் அழிந்து போகாமல் அவன் வழியினர்க்கும் உறுதியாக நன்மை தரும்.

எனது கருத்து :

நேரிய வழியில உழைச்சு வாற செல்வம் தான் நிலைச்சு நிண்டு , அவற்ரை அடுத்த பரம்பரைக்கும் பயன்படும் எண்டு ஐய்யன் சொல்லுறார் .

The just man's wealth unwasting shall endure, And to his race a lasting joy ensure.

La fortune du Juste ne se dissipe pas; elle se transmet intacte à sa postérité.

நன்றே தரினும் நடுவு இகந்துஆம் ஆக்கத்தை
அன்றே ஒழிய விடல். 113

நடுநிலை தவறி ஈட்டிய பொருள் நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் அதை அப்போதே கைவிடவேண்டும்.

எனது கருத்து :

இப்ப நான் சொல்லபோற விசையம் கொஞ்சம் வில்லங்கமானது . ஆனால் , மன்னிச்சுக்கொள்ளுங்கோ . 90 க்கு முதல் , எங்கடையாக்கள் நாலைஞ்சு பேரில பேப்பர் போட்டு சோசல் காசு எடுத்த நேரம் .(டோல் மணி ) காசு அந்த மாதிரித்தான் வரும் . ஆனால் பின்னால வந்த பிரச்சனையளை அவையள் யோசிக்கேல . கடைசீல மாட்டுப் பட்டு டிப்போர்ட் ஆன ஆக்களும் இருக்கினம் .

Though only good it seem to give, yet gain By wrong acquired, not e'en one day retain!

Abandonner sur-le-champ la richesse acquise hors des règles de la Justice, quand bien même elle ne causerait que du bien.

தக்கார் தகவுஇலர் என்பது அவர்அவர்
எச்சத்தால் காணப்ப படும். 114

இவர் நடுவுநிலையுடையவர் , இவர் நடுவுநிலை இல்லாதவர் என்பவற்றை அவருடைய மக்களைக் கொண்டே தெரிந்து கொள்ளலாம் .

எனது கருத்து :

ஒருத்தர் நீதிமானா ? இல்லையா ? எண்டதை அவற்ற காலத்துக்குப் பிறகு வாற , அவற்றை புகழும் பழியும் தான் முடிவு செய்யும் . பண்டாரநாயக்கா + ஜே . ஆர் , தந்தை செல்வா + ஜீ ஜீ பொன்னம்பலம் ,இவையளைப் பாத்திங்களெண்டால் வித்தியாசம் தெரியும் .

Who just or unjust lived shall soon appear: By each one's offspring shall the truth be clear.

Quels sont les Justes et quels sont les hommes injustes? Ceci est mis en évidence par la présence ou l’absence des bons enfants. 

கேடும் பெருக்கமும் இல்அல்ல; நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி. 115

தீவினையால் கேடும் நல்வினையால் பெருக்கமும் யாவர்க்கும் முன்பே அமைந்து உள்ளவையாகும் .அதை அறிந்து நடுவுநிலமை தவறாது இருத்தலே சான்றோருக்கு அழகாகும் .

எனது கருத்து :

தங்கடை தங்கடை வசதிக்கு நீதி எண்டு சொல்லுறவையை , எப்பிடி சான்றோர் என்று ஏற்றுக் கொள்வது???

The gain and loss in life are not mere accident; Just mind inflexible is sages' ornament.

La misère et la prospérité sont le lot de tous; mais la gloire du Sage est de ne pas dévier, dans son cœur, des règles de l’équite.

கெடுவல்யான் என்பது அறிகதன் நெஞ்சம்
நடுஒரீஇ அல்ல செயின். 116

தன் உள்ளம் நடுநிலை தவறிப் பாவத்தை நினைத்தால் அது பின்னர் வரப்போகும் தீமைக்கு அறிகுறி என்று அறியவேண்டும் .

எனது கருத்து :

செய்யாத அட்டூளியம் எல்லாம் செய்தீச்சினம் இப்ப ஜெனீவாவில கணக்கு எண்ணிக் கொண்டிருக்குது .

If, right deserting, heart to evil turn, Let man impending ruin's sign discern!

Si la volonté de quelqu’un, déviant du chemin de la Justice, pense à commettre l’injustice, qu’il sache que c’est pour son malheur. 

கெடுவாக வையாது உலகம்; நடுவாக
நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு. 117

நடுநிலை தவறாது அறவழி நடப்பவனுக்கு வரும் வறுமையைச் சிறந்த செல்வமாக அறிஞர்கள் அறிவார்கள் .

எனது கருத்து :

இந்தக் குறளைப் பாக்க எனக்குக் கோபம் கோபமாய் வருது. நாங்கள் நடுநிலமையாய் அறவழீலதான் எங்கடை தாய்நாட்டு விடுதலைக்குப் போராடினம் . ஆனால் உலகம் என்ன சொல்லீச்சுது ???

The man who justly lives, tenacious of the right, In low estate is never low to wise man's sight.

Le monde ne considère pas comme un mal la pauvreté de l’homme Juste.

சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்துஒருபால்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி. 118

தன்னைச் சமனாகச் செய்து கொண்டு , பொருளைச் சீர்தூக்கிக் காட்டும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து ஒரு பக்கம் சாயாதிருத்தல் சான்றோர்க்கு அழகாகும் .

எனது கருத்து :

அப்பிடியொரு நீதிபதியளையும் , நடுநிலையாளரையும் நான் காணேல . இந்தப் பான் கீ மூன் , எங்கடை பக்கத்து நாட்டுக்காறன் எல்லாம் எந்த அடைமொழிக்கை போடுறது?? ஆக நடுநிலமை எண்டிறது தங்கடை நலன் சார்ந்து தான் அதின்ரை வியாக்கியானமும் மாறும் .

To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs, With calm unbiassed equity of soul, is sages' praise.

Tels que la balance qui d’abord a les plateaux en équilibre et qui pèse ensuite le poids à elle confié, les sages n’inclinent d’aucun côte et c’est là, leur parure.

சொல்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
உள்கோட்டம் இன்மை பெறின். 119

உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத பண்பைப் பெற்றிருந்தால் , சொற்களில் கோணுதல் இல்லாதிருந்தாலும் செப்பமாக உணரப்படும்.

எனது கருத்து:

இதுக்கு இலக்கணமாய் ஒருத்தர் இருந்தவர் . ஆனால் , ரெண்டு வரியத்துக்கு முதல் இல்லை எண்டு சொல்லீனம் . இப்பிடி முதலும் நடந்திருக்குது . கடவுளுக்குத் தான் வெளிச்சம் .

Inflexibility in word is righteousness, If men inflexibility of soul possess.

La justice est la droiture du langage: on l’acquiert par la constante stabilité de la volonté dans l’équité.

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தம்போல் செயின். 120

பிற பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால் அதுவே வாணிகம் செய்வோருக்கு உரிய நல்ல முறையாகும் .

எனது கருத்து:

கூப்பன் கடையில பாத்தமெண்டால் ,அரசாங்கம் ஏழைமக்களுக்கு தாற மா , சீனி , மண்ணெண்ணையில ஆயிரம் கோல்மாலுகள் செய்வினம் . ஒருவகையில இவையளும் வியாபாரியள் தான் . ஆனால் , அப்பிடியில்லாமல் சனத்தை நினைச்சால் இந்த எண்ணங்கள் வராது .

As thriving trader is the trader known, Who guards another's interests as his own.

Le commerce prospère aux marchands qui veillent sur le bien d’autrui comme sur le leur.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…