Skip to main content

அறத்துப்பால்- இல்லறவியல்- ஈகை-Giving ,-La charité- 221 - 230.அறத்துப்பால்-இல்லறவியல்-ஈகை-Giving-La charité-221-230.

வறியார்க்குஒன்று ஈவதே ஈகை; மற்று எல்லாம்
குறிஎதிர்ப்பை நீரது உடைத்து. 221

வறியவர்களுக்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படும் . பிறருக்குக் கொடுப்பதெல்லம் பயனை எதிர்பார்த்துத் தருவதாகும் .

எனது கருத்து:

சந்தனம் மிஞ்சினவைக்கு ஒண்டை எதிர்பாத்து குடுக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ஈகை இல்லை ஒண்டையுமே எதிர்பாக்காமல்.வாழ்கையில கஸ்ரப்பட்ட ஏழைபாழையளுக்குக் குடுக்கிறதுக்குப் பேர்தான் ஈகை இதை சிலபேர் இந்த்க் காலத்தில செய்யினம் ஆனால் காணாது.

Call that a gift to needy men thou dost dispense, All else is void of good, seeking for recompense.

Donner aux pauvres, c’est faire la charité; il est de a nature de tous les autres dons de n’être faits qu’en vue d’un profit, que l’on en attend dans la suite. 

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது ; மேல்உலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று. 222

நல்ல அறச்செயலுக்காக என்றாலும் பிறரிடம் யாசித்துப் பெறுவது தீமையே. மேலுலகம் இல்லையென்றாலும் பிறர்க்குக் கொடுப்பதே நல்லது.

எனது கருத்து:

ஏழை எழியவைக்கு குடுக்கிறதுக்கு மற்றவையிட்டை வாங்கி குடுக்கிறது அழுகல் பழக்கம் . தங்கடை சொந்தக்கையாலை குடுகிறதுக்குப்பேர்தான் உண்மையான கொடை . இந்தக் கொடையாலை சொர்க்கம் கிடைக்காட்டிலும் கஸ்ரப்பட்டவைக்கு உதவி ஒத்தாசையா இருக்கிறது தான் உண்மையான வாழ்க்கை .

Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill;Though upper heaven were not, to give is virtue still.

Mendier est mauvais, bien qu’il y en ait qui prétendent qu’il conduit à la bonne voie dans ce monde. Donner est bien, bien qu’il y en ait qui prétendent qu’il ne fait pas obtenir le paradis.

இலன்என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலன்உடையான் கண்ணே உள. 223

'யான் வறியவன் ' என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் சொல்வதற்கு முன் அவனுக்கு உதவும் பண்பு நற்குடியிற் பிறந்தவர்க்கே உண்டு .

எனது கருத்து:

சிலபேரைப் பாத்தியள் எண்டல் எந்த நேரமும் தங்களைப்பற்றி புறட்டணியம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பினம் . ஆரும் ஐஞ்சைப்பத்தை தங்களிட்டை கேட்டுப்போடுவங்கள் எண்டு . ஆனால் சிலதுகள் என்ன கஸ்ரம் எண்டாலும் அதை வெளீல காட்டாமல் கஸ்ரப்பட்துகளுக்கு உதவிசெய்வினம் . உயர் குடிப்பிறப்பில பிறந்த ஆக்களை இப்பிடித் தான் ஒருத்தர் கணிக்கிறது .

'I've nought' is ne'er the high-born man's reply; He gives to those who raise themselves that cry.

Ne pas proférer les paroles déshonorantes. ‘‘Je n’ai rien’’ et donner à ceux qui les ont dites: tous les deux actes ne se rencontrent que chez l’homme de bonne famille.

இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகம் காணும் அளவு. 224

உதவி பெற்ற பிறகு அதைப் பெறுபவனுடைய முகம் மலராவிடில் . ஒருவன் செய்யும் தானமும் யாசித்தலைப் போல் துயரத்தைத்தான் தரும் .

எனது கருத்து:

இதிலை நான் கொஞ்சம் ஐயனோடை பிழையா இருக்கிறன் . ஒருத்தருக்கு குடுக்கக் குடுக்க திறுத்தி இல்லையெண்டால் குடுக்கிறவர் ஏன் கவலைப்படவேணும்? அவரும் தன்னால முடிஞ்ச உதவியளைத் தானே செய்யலாம் .

The suppliants' cry for aid yields scant delight, Until you see his face with grateful gladness bright.

Avoir pitié, ne cause pas la joie jusqu’au moment où l’on voit le visage épanoui du pauvre qui a obtenu (l’aumône).

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். 225

தவம் செய்வோர் பசியைத் தாங்கிக் கொள்ளும் வலிமையடைவர் . அவ்வலிமையானது பசியைத் தம் ஈகைத் திறத்தால் நீக்குவோருடையை வலிமைக்குப் பிற்பட்டதேயாகும் .

எனது கருத்து:

வரியம் முன்னூத்து அறுபத்தைஞ்ஞு நாளும் விரதம் கிடக்கிறம் பேர்வழி எண்டு கடவுளை கும்பிடாமல் பசிக்கிது எண்டு வாறவனுக்கு வயிறு குளிரப்பண்ணி அனுப்பிறதுதான் உலகத்திலேயே பெரிய கொடை .

'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain,Who hunger's pangs relieve a higher merit gain.

Le mérite des hommes fermes á souffrir la faim, ne vient qu’après le mérite de celui qui apaise la faim d’autrui. 

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி. 226

ஏழைகளின் கடும்பசியைத் தீர்க்கவேண்டும் ; அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் தன் பொருளைச் சேமித்து வைக்கும் இடமாகும்.

எனது கருத்து:

பசிக்கிது எண்டு வாறவன்ரை வயிறைக் குளிரைப் பண்ணிறது தான் காசுபணம் உள்ளவையின்ரை உணமையான சேமிப்பு வங்கி . பேந்து உங்களுக்கொரு கஸ்ரம் எண்டு வந்தால் ஆரும் உதவி செய்வினமல்லோ.

Let man relieve the wasting hunger men endure; For treasure gained thus finds he treasure-house secure.

Apaiser la faim déchirante des pauvres, est le moyen de mettre sa propre richesse en sécurité.

பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசிஎன்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது. 227

பலரோடும் பகுத்துண்ணும் பழக்கம் உடையவனைப் பசி என்னும் தீய நோய் அணுகுதல் இல்லை .

எனது கருத்து:

எல்லாருக்கும் குடுத்து சாப்பிட்டியள் எண்டால் உங்கள பஞ்சம் பட்டினி வாட்டாது .ஆரும் கைகுடுத்துக் கொண்டுதான் இருப்பினம்.

Whose soul delights with hungry men to share his meal, The hand of hunger's sickness sore shall never feel.

La cruelle maladie appelée faim n’afflige pas celui qui est accoutumé à partager ses repas, avec les hôtes.

ஈத்துஉவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம்உடைமை
வைத்துஇழுக்கும் வண் கணவர். 228

தாம் சேர்த்துள்ள பொருளைப் பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் வைத்திருந்து பின் இழந்து விடும் இரக்கமில்லாதவர்கள் ,பிறர்க்குக் கொடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சியை அறிய மாட்டார்கள் .

எனது கருத்து:

தான் குடுத்து ஏழையின்ரை முகத்திலை சிரிப்பை பாக்கிறவன்தான் உண்மையான மனிசன் .கஞ்சாப்பியள் தங்கடை சொத்துபத்துகளை பதக்கி பதுக்கி வைப்பினம் .ஆனால் அவையின்ரை முகத்தில சந்தோசம் இருக்காது.

Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know.Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so?

Ce sont ceux qui sont dépourvus de la grâce qui thésaurisent et perdent ensuite leur fortune. Ils ne connaissent donc pas le bonheur éprouvé par ceux qui donnent ? 

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல். 229

ஈட்டிய பொருளைப் பிறர்க்கு அளிக்காமல் தான் மாத்திரம் உண்பவன் நிலை யாசிப்பதிலும் கீழாகும்.

எனது கருத்து:

மற்றவனுக்கு குடுக்கிறதாலை தங்கடை தேட்டம் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும் எண்டு தாங்களே சாப்பிடறவையின்ரை நிலமை பிச்சை எடுத்து சீவிக்கிறவைய விட கேவலமானது ஐயன் ரென்சனாய் போய் சொல்லுறார்

They keep their garners full, for self alone the board they spread;'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread!

Manger solitaire afin de remplir (son trésor) cause une douleur plus aigue que mendier.

சாதலின் இன்னாது இல்லை இனிதுஅதூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை. 230

யாசகர்களுக்கு வேண்டியவற்றைக் கொடுத்து உதவ முடியாத நிலை வந்தால் துக்கத்தை அளிக்க வல்ல மரணமே சிறந்ததாகும் .

எனது கருத்து:

வாழ்க்கையில ஒருத்தன் செத்துப்போறதுதான் பெரிய துன்பம் ஆனால் ஒருத்தனுக்கு ஒண்டையும் குடுக்கேலாத நிலமை வந்தால் இருக்கிறதிலை பிரையோசனமில்லை கண்டியளோ .

'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live. For him who nothing finds to give!

Il n’y a rien de plus cruel que mourir. Il vaut mieux mourir qu’être impuissant à donner.Comments

Popular posts from this blog

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…