Skip to main content

அறத்துப்பால் – இல்லறவியல் - இல்வாழ்க்கை -Domestic Life -La vie familiale - 41 - 50.அறத்துப்பால் – இல்லறவியல் - இல்வாழ்க்கை-Domestic Life -La vie familiale - 41 - 50.


இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்
நல்லாற்றின் நின்ற துணை. 41

இல்லறத்தில் வாழ்பவன் என்பவன் அறத்தின் இயல்புடைய பெற்றோர் , மனைவி , மக்கள் ஆகிய மூவர்க்கும் நல்வழியில் நிலைபெற்ற துணையாவான்.

எனது பார்வையில்:

வெளி நாட்டுக்குப் போனதன் பின்பு வெள்ளைக்காறியிடம் மயங்கி வீடுவாசலை மறந்து அடுகிடைபடுகிடையாகக் கிடையாக் கிடக்காமல் , பெத்த தாய் தகப்பனையும் ,கட்டின மனுசி பிள்ளைகளையும் நினைத்து கடுமையாய் உழைச்சுக் குடும்பத்தைக் காப்பாற்றி , தானும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து குடும்பத்தோட சந்தோசமாய் வாழுபவன்தான் சரியான குடும்பஸ்த்தன் என்பது என்ரை இவ்வளவு கால அனுபவமும் , இந்தக் குறள் வரிகளிலை இருந்து நான் எடுத்துக் கொண்டதும்......

The men of household virtue, firm in way of good, sustain The other orders three that rule professed maintain.

Le chef de famille le ferme soutien des (hommes des) trois autres clases qui ont renoncé au monde (étudiant, anachorète et ascète) en ce qu’il les aide à persister dans leur bonne voie.

துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை. 42

துறவிகளுக்கும் , வறுமையாளர்களுக்கும் , தன்னிடம் வந்து இரந்தவர்களுக்கும் ,( யாசித்தவர்களுக்கும் ) இல்லறம் நடத்துகின்றவன் துணையாக இருக்க வேண்டும்.

எனது பார்வையில்:

5 யூறோவுக்கு வாங்கின ஊறுகாய் போத்தில் முடிஞ்சுபோகுமெண்டு ஊறுகாயைய்ப் போத்திலைக் கட்டித்தூக்கிப் போட்டு , பிள்ளைகுட்டியளைப் பார்த்துச் சாப்பிடச் சொன்ன கஞ்சப் பயல் மாதிரி இருக்காமல் , நல்லாய் எலாருக்கும் இருக்கிறதைப் பகிர்ந்து குடுத்து தானும் சந்தோசமாய் வாழவேணும்...

To anchorites, to indigent, to those who've passed away,The man for household virtue famed is needful held and stay.

Celui qui vit de la vie de famille est le soutien de ceux qui ont renoncé au monde, des miséreux et de ceux qui sollicitent la charité.

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு
ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை. 43

தென்புலத்தார் , தெய்வம் , விருந்தினர் ,சுற்றத்தார் , தன்குடும்பத்தார் , என்னும் ஐந்திடத்தும் அறநெறி பேணுதல் இல்லறத்தானுடைய சிறந்த கடமையாகும் . 

எனது பார்வையில்:

உங்கடை வாய் உன்னுறது தெரியுது . அப்ப இந்த ஜந்திடம் மட்டும் அறத்தின் படி வாழ்ந்து விட்டு மிச்ச எல்லாத்திடமும் பிறாடாக இருக்கலாமோ எண்டு வில்லங்கமாய்க் கேட்காமல் உயிர்கள் எல்லாத்திடமும் அறத்தின் வழியில் வாழவேண்டும்...

The manes, God, guests kindred, self, in due degree,These five to cherish well is chiefest charity.

S’acquitter sans jamais y manquer des cinq devoirs suivants: offrir des oblations aux mânes des ancêtres, faire des sacrifices aux dieux, soigner les hôtes, obliger ses parents et s’occuper de soi-même: telle est la vertu glorieuse du chef de famille. 

பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழியெஞ்சல்
எஞ்ஞான்றும் இல். 44

பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சி தேடிய பொருளை அனைவரோடும் கூடிப் பகுத்து உண்ணும் இல்லறத்தானுடைய வாழ்க்கை களங்கமற்றதாகும்.

எனது பார்வையில்:

அப்ப களவெடுத்த பொருளையும் இப்பிடிப் பகிர்ந்து உண்டால் பாவம் போய்விடும் எண்டிட்டு முழுநேரமாய்க் களவிலை இறங்கிறதில்லை...........இது வந்து நேர்மையாய் உழைச்சுத்தேடின பொருளுக்குத்தான் வள்ளுவர் சொன்னது கண்டியளோ........

Who shares his meal with other, while all guilt he shuns,His virtuous line unbroken though the ages runs.

Si le chef de famille mène sa vie, en redoutant la malhonnêteté dans l’acquisition de la richesse et en prenant ses repas, après avoir distribué la richesse ainsi acquise, (aux personnes pré désignées), sa descendance ne déclinera jamais. 

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது. 45

இல்வாழ்க்கை அன்பும் அறமும் உடையதாக விளங்கினால் அந்த வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவே ஆகும்.

எனது பார்வையில்:

கலியணங் கட்டியவர்களின் பண்பும் அதின்ர பயனும் எப்படியிருக்கவேண்டுமென்றால் , கட்டிய மனைவி பிள்ளைகளிடம் அளவற்ற அன்பும் , தேடிய பொருளுகளை நட்பு , சொந்தம் சுத்துப்பட்டியளோடை பகிர்ந்து சாப்பிடவேணும்.

If love and virtue in the household reign,This is of life the perfect grace and gain.

La vie domestique remplie d’amour et de charité est parfaite et utile.

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்
போஒய்ப் பெறுவ எவன். 46

ஒருவன் அறநெறிப்படி இல்வாழ்க்கையை நடத்தினால் அதைவிட அவன் வேறு நெறியில் போய்ப் பெறத்தக்கது ஒன்றுமே இல்லை.

எனது பார்வையில்:

இது எனக்கு கொஞம் இடிக்குது அப்பிடியெண்டால் ஏன் அதிக சனம் கட்டினவள் வீட்டை இருக்க இரண்டாவதுக்குப் பாயினம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறபடியாலை தானே

If man in active household life a virtuous soul retain,What fruit from other modes of virtue can he gain?

Si la vertu est pratiquée dans la vie familiale, quel avantage y a-t-il d’efforcent de vaincre les sens.

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை. 47

அறநெறியில் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் , பிற வழிகளில் வாழ்பவர்களை விடவும் தலை சிறந்தவனாகின்றான் .

எனது பார்வையில்:

கடவுளை அடையவும் தெரியவும் வேணுமெண்டால் கட்டின மனிசியோட அதற்கேற்ற இலக்கணத்தோடை வாழுறவையளாலை தான் முடியும் . அப்போ அர்சுனனுக்கு எப்படி கண்ணன் விசுபரூபதரிசனத்தைக் காட்டினார் லொஜிக் இடிக்குதே ?

In nature's way who spends his calm domestic days,'Mid all that strive for virtue's crown hath foremost place.

Celui qui remplit les devoirs de la vie familiale est le plus grand de tous ceux qui s’efforcent de vaincre les sens. 

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து. 48

பிறரை அறவழியில் செலுத்தி தானும் அவ்வழியல் சென்று வாழும் இல்லறத்தானின் வாழ்க்கை துறவற வாழ்க்கையை விடச் சாலச் சிறந்ததாகும் .

எனது பார்வையில்:

தன்னனைச் சுத்தி இருக்கிறவையை அவைன்ர வழியில விட்டு தானும் அறத்தில இருந்து விலத்தாமல் கட்டினவளோடை வாழுற சீவியம் துறவியளின்ர பொறுமையை விட மேலாம் . ம்........... என்னத்தைச் சொல்ல இதைத்தானே நாங்களும் இங்கை செய்யுறம் விலத்தவே முடியுது

Others it sets upon their way, itself from virtue ne'er declines;Than stern ascetics' pains such life domestic brighter shines.

Il y a plus de mérite au sein de la famille si l’on aide les religieux et si on pratique soi-même la vertu, que dans la vie ascétique.
அறனெனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை
அஃதும் பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று. 49

அறம் என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது இல்லற வாழ்கையே அதுவே பிறரால் பழிக்கப்படாமல் விளங்கினால் மேலும் நன்மையாகும் .

எனது பார்வையில்:

கட்டி நாலைஞ்சு மாசத்தில கோடேறி மற்றவன் காறித்துப்பாமல் நம்பிவந்த கட்டின மனிசியோடை சந்தோசமாய் சீவிக்கிற சீவியம் தான் அதி சிறந்தது

The life domestic rightly bears true virtue's name;That other too, if blameless found, due praise may claim.

Qu’appelle-t-on vertu? La vie familiale. La vie ascétique n’est bonne que si elle n’est pas blâmée par autrui.

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உநற்யும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். 50

உலகில் வாழவேண்டிய அறநெறிப்படி வாழ்பவன் வானுலகத்தில் வாழும் தேவர்களுள் ஒருவனனாக வைத்து மதிக்கப்படுவான் .

எனது பார்வையில்:

கட்டின மனிசியோடை ஒற்றுமையா சந்தோசமாய் ஒருத்தன் பூமியில சீவிச்சாலும் வானத்தில வாழுகின்ற தேவர்களில ஒருத்தரா கவனிக்கப்படுவார் என்று சொன்னாலும் தேவர்கள் வில்லங்கம் பிடிச்ச ஆக்கள் கண்ட இடத்தில நனைச்சு கண்ட இடத்தில கழுவிற ஆக்கள் லொஜிக் இடிக்குதே

Who shares domestic life, by household virtues graced,Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed.

celui qui mène la vie familiale, bien qu’il vive sur terre, est considéré comme un des dieux qui habitent le ciel.


Comments

 1. 'இல்வாழ்க்கை' என்கிற இந்த அதிகாரம் 'இல்லறவியல்' இயலில் வரும். பாயிரவியல் இல்லை.

  ReplyDelete


 2. Meharunnisa BegumAugust 13, 2013 at 1:14 PM

  'இல்வாழ்க்கை' என்கிற இந்த அதிகாரம் 'இல்லறவியல்' இயலில் வரும். பாயிரவியல் இல்லை. ////
  வணக்கம் ,

  எனது தவறைச் சுட்டிக்காட்டியமைக்கு மிக்க நன்றிகள் . வேண்டிய திருத்தங்களைச் செய்துள்ளேன் . உங்களைப் போன்றோர்களது ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களே என்னைத் தொடர்ந்தும் வழிநடத்தும் . இத்தொடருடன் தொடர்ந்து இருங்கள் . உங்கள் வருவுக்கு மீண்டும் மிக்கநன்றிகள் .

  நேசமுடன் கோமகன்

  ReplyDelete
 3. அன்பு கோமகன்,

  வேண்டிய திருத்தங்களைச் செய்துள்ளதாகச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். 'அறத்துப்பால் - இல்வாழ்க்கை' என்று மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறீர்கள். எந்த இயல் என்று சொல்ல மறந்துவிட்டீர்களே. அதாவது 'இல்லறவியல்' என்று குறிப்பிடவில்லையே. அதையும் சேர்த்து விடுங்கள். அப்போதுதானே இந்த அதிகாரம் முழுமை பெறும்.

  நான் வேறு இரண்டு குழுக்களில் திருக்குறள் பொழிப்புரை அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறேன். அது சம்பந்தமாகத் தேடியதில் தான் இந்த உங்கள் தளம் கண்ணில் பட்டது. இப்படி நாலைந்து தளங்களை வைத்துத்தான் நான் திருக்குறளுக்குப் பொருள் சொந்தமாக (கண், காது, மூக்கு வைத்து) எழுதி அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்.

  Heezulia

  ReplyDelete
  Replies
  1. வேண்டிய திருத்தங்களைச் செய்துள்ளதாகச் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். 'அறத்துப்பால் - இல்வாழ்க்கை' என்று மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறீர்கள். எந்த இயல் என்று சொல்ல மறந்துவிட்டீர்களே. அதாவது 'இல்லறவியல்' என்று குறிப்பிடவில்லையே. அதையும் சேர்த்து விடுங்கள். அப்போதுதானே இந்த அதிகாரம் முழுமை பெறும்.

   நான் வேறு இரண்டு குழுக்களில் திருக்குறள் பொழிப்புரை அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறேன். அது சம்பந்தமாகத் தேடியதில் தான் இந்த உங்கள் தளம் கண்ணில் பட்டது. இப்படி நாலைந்து தளங்களை வைத்துத்தான் நான் திருக்குறளுக்குப் பொருள் சொந்தமாக (கண், காது, மூக்கு வைத்து) எழுதி அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிறேன்.

   Heezulia//////


   வணக்கம் கெசுலியா திருத்தங்களைச் செய்துள்ளேன் .தவறைச் சூடிக் காட்டியமைக்கு மிக்க நன்றி ;
   நேசமுடன் கோமகன்

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…