Skip to main content

அறத்துப்பால்-அறன் வலியுறுத்தல் -Assertion of the Strength of Virtue - Encouragement à la vertu 31 - 40 .அறன் வலியுறுத்தல் -Assertion of the Strength of Virtue - Encouragement à la vertu 31 - 40. சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின்ஊங்கு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. 31

அறம் , வீடுபேற்றையும் சுவர்க்கம் முதலிய செல்வத்தையும் தரும்; ஆதலால் மக்கள் உயிர்க்கு அறத்தைவிட நன்மை உடையது வேறு ஒன்றும் இல்லை.

என் பார்வை:

மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வுருவரும் தமது வாழ் நாளில் தான தர்மங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் அவர்களது ஆத்மா மீண்டும் பிறவி எடுக்காது சொர்க்கத்தை சென்றடையும்

It yields distinction, yields prosperity; what gain Greater than virtue can a living man obtain?

Quel plus grand bien à la vie humaine que la vertu? Elle donne la grandeur, elle donne la richesse.

அறத்தின்ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை; அதனை
மறத்தலின் ஊங்குஇல்லை கேடு. 32

ஒருவனுக்கு, அறத்தை செய்தலினும் மேம்பட்ட நன்மையைத் தருவதும் இல்லை; அதை மயக்கத்தால் மறந்து விடுதலினும் மேம்பட்ட கேடும் இல்லை.

என் பார்வை:

இன்றைய உலகில் அறம் இல்லாததால் தான் பொய்மை என்ற கேடு தலைவிரித்தாடுகின்றது

No greater gain than virtue aught can cause; No greater loss than life oblivious of her laws.

Rien qui donne la grandeur comme la vertu. Quel plus grand mal que l’oublier ! 

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல். 33

ஒவ்வொருவரும் தம்மால் இயன்ற அளவுக்கு அறச்செயல்களை இடைவிடாமல் செய்யவேண்டும் .

என் பார்வை:

நாங்கள் உழைக்கிற காசில ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூறோ சேத்தால் மாசத்தில முப்பது யூறோ வரும் அதை நேசக்கரத்துக்கு குடுத்தால் ஒராளுக்கு ஒருமாசத்துக்கு தேவையானதை உங்களை நன்றியோடை நினைச்சு செய்வினம் இதை தொடந்து செய்யவேணுமெண்டு வள்ளு ஐயா சொல்லிறார்

To finish virtue's work with ceaseless effort strive, What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive.

Que l’on pratique donc la vertu sans cesse, partout et par tous les moyens possibles.

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்துஅறன்
ஆகுல நீர பிற. 34

ஒருவன் மனதில் குற்றம் இல்லாதவனாக இருக்க வேண்டும். அதுவே அறமாகும்.மனத்தூய்மை இல்லாத மற்றவை எல்லாம் ஆரவாரத் தன்மை உடையவையாகும்.

என் பார்வை:

உண்மையில இந்த இடம் முக்கியாமன இடம் அறம் எண்டால் ஒருத்தன் மனத்தூய்மையாய் குற்றமில்லாதவனாக இருக்க வேணுமாம் மனத்தூய்மை இல்லாத எந்தவிசயமும் சும்மா ஆரவாரமாய் இருக்கும் எண்டு ஒரு குட்டும் தாறார்

Spotless be thou in mind! This only merits virtue's name; All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim.

Qu’il (celui qui pratique la vertu) devienne sans tâche selon sa conscience! c’est là tout l’effet de la vertu. Le reste n’est que vanité. 

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம். 35

பொறாமை , ஆசை , கோபம் , கடுஞ்சொல் ,இந்த நான்ங்கு குற்றங்களையும் விட்டு நடப்பதே அறமாகும் .

என் பார்வை:

ஒருவர் எப்படியிருதால் நல்லது என்று சொல்லுறாரோ தெரியாது . நானும் தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றன் இவையளைக் கடந்த மனிதரை .

'Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath, Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path.

Reprimander sans répit, les quatre maux: l’envie la convoitise, la colère et les paroles dures, c’est pratiquer la vertu.

அன்றுஅறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை. 36

பின்னால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணாமல் அறத்தை நாள்தோறும் செய்யவேண்டும் . அதுவே உடம்பில் இருந்து உயிர் நீங்கும் காலத்து அழியாத துணையாக இருக்கும்.

என் பார்வை:

கர்ணன் ஒவ்வுருநாளும் செய்த அறம் தான் அவர் சாகேக்கை கூட சீவன் போகாமல் தர்மதேவதை காத்தவா எண்டு சொல்லுகினம் .

Do deeds of virtue now. Say not, 'To-morrow we'll be wise'; Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies.

Pratiquer la vertu, sans penser qu’il sera temps de la pratiquer au moment de la mort. Lorsque l’âme se détache du corps, son compagnon indestructible est la vertu ainsi pratiquée. 

அறத்துஆறு இதுவென வேண்டா ; சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை. 37

பல்லக்கை சுமப்பவனிடத்தும் அதில் ஏறிச் செல்பவனிடத்தும் அறத்தினது பயன் இத்தன்மையானது என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அது நேரில் அறியப்படும்

என் பார்வை:

தங்கடை வாழ்க்கையை நேர்மையாய் கோண்டுபோறவை , வாழ்கையில வாற சந்தோசம் சரி , கவலை சரி இரண்டையும் ஒரேமாதிரி பாத்து சந்தோசமாய் பல்லக்கில போறவை மாதிரி போவினம் இதுக்கு எதிர்மாறாய் நேர்மை இல்லாமல் இருக்கின்றவர்கள் , இந்தப் பல்லக்கு தூக்கிறாக்கள் மாதிரி சந்தோசத்திலையும் அமைதியாய் இல்லாமல் , கவலை எண்டாலும் அதை தாங்கிற சக்தி இல்லாமல் வாழ்கையை சுமையாக்கி போடுவினம் எண்டு சொன்னாலும் , இந்த இடத்திலை சாதீயத்தை தொட்டுப் போட்டாரோ எண்டு ஒரு எதிர்மறையான கேள்வியும் எழும்புது.

Needs not in words to dwell on virtue's fruits: compare The man in litter borne with them that toiling bear!

Point n’est besoin de faire connaitre le profit de la vertu; on le constate chez celui qui porte le palanquin (chaise à porteur) et chez celui qui y est assis.

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழிஅடைக்கும் கல். 38

ஒருவன் அறத்தை ஒருநாளும் விடாமல் செய்வானாகில் அச்செயலாது மறுபடியும் பிறவி வராமல் தடுக்கும் கல்லாக அமையும்

என் பார்வை:

நல்ல விசையங்களையும் அறத்தையும் ஒவ்வரு நாழும் செய்து கொண்டு வர உங்கடை வாழ்க்கை போற பாதையை சீராக்கித் தாற கல்லு ( இப்ப றோட்டு போடேக்கை கல்லுகள் எல்லாம் போட்டு படிமானங்கள் போட்டுத்தானே தார் ஊத்திறம் ) மாதிரி இருக்கும்

If no day passing idly, good to do each day you toil, A stone it will be to block the way of future days of moil.

La vertu pratiquée tous jours, sans qu’il y en ait un de perdu, est la pierre qui ferme le chemin des naissances futures.

அறத்தான் வருவதே இன்பம் , மற்றுஎல்லாம்
புறத்த புகழும் இல. 39

அறத்தோடு பொருந்தி வரும் இன்பமே இன்பமாகும் அறத்தோடு பொருந்தாது வருவன எல்லாம் துன்பம் தருவனவாகும் ; அவை புகழும் இல்லாதவை ஆகும்

என் பார்வை:

வாழ்கைல ஒருத்தர் புகழ் அடையவேணும் எண்ட ஆசை இருந்தால் அதுக்கு முதல் தூய்மையான மனசோட நேர்மையான வழில போகவேணும் ,அது தான் சந்தோசம் . நேர்மை இல்லாமல் நடந்து வாறது புகழ் இல்ல , அதோடை சந்தோசமும் இருக்காது .

What from virtue floweth, yieldeth dear delight; All else extern, is void of glory's light.

Le vrai bonheur vient de la vertu; tout le reste est douleur et indigne d’éloge.


செயற்பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பாலது ஓரும் பழி. 40

ஒருவன் வாழ்நாள் முழுதும் செய்யத்தக்கது நல்வினையே ; வெறுத்து ஒழிக்கத்தக்கது தீவினையே . 'ஓரும் ' என்பன இரண்டும் அசை நிலை .

என் பார்வை:

இந்த இடமும் ஒரு முக்கியமான இடம் . ஒருத்தர் பிழை சொல்லுற மாதிரி நடந்து கொள்ளாமல் பாராட்டுற மாதிரி , நேர்மையான அறங்களை செய்யிறதால வாறது தான் புகழ் எண்டு அதுக்கும் ஒரு வரைவிலக்கணத்தை வள்ளு தாறார் .

Virtue' sums the things that should be done; 'Vice' sums the things that man should shun.

Ce qui peut être fait à autrui est le bien. Ce qui ne peut lui être fait est le mal.

Comments

Popular posts from this blog

இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை-The Possession of Decorum - La moralité .131 - 140.

அறத்துப்பால். இல்லறவியல் ஒழுக்கமுடைமை- The Possession of Decorum- La moralité-131-140.


ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப் படும். 131
ஒழுக்கம் எப்போதும் மேன்மையைத் தருவதால் , அந்த ஒழுக்கமே உயிரினும் மேலானதாகப் போற்றப்படுகின்றது .
எனது கருத்து:
ஒருத்தருக்கு ஒழுக்கம் அக ஒழுக்கம் புற ஒழுக்கம் எண்டு ரெண்டு வகையாலுமே இருக்கவேணும் இருந்தால் மட்டும் காணாது அதை அவற்றை உயிரைவிட உயர்வாய் பேணிப் பாதுக்கவேணும் அதைத்தான் இந்தக் குறளும் சொல்லுது
Decorum' gives especial excellence; with greater care 'Decorum' should men guard than life, which all men share.
Puisque la moralité honore tous les hommes, il faut la conserver de préférence à la vie.
பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132
வருந்தியேனும் ஒழுக்கத்தைப் போற்றிக் காக்கவேண்டும் . பலவற்றை ஆராய்ந்து பாரத்தாலும் ஒழுக்கமே உயிரிற்குத் துணையாகும் .
எனது கருத்து:
எப்பிடித்தான் பாத்தாலும் ஒழுக்கமாய் இருக்கிறதுதான் நல்லது ஆனால் அது அவ்வளவு லேசான விசையமில்லை அதுக்கு ஒருத்தர் கனக்க விலையள் குடுக்க …

அறத்துப்பால்- துறவறவியல்- கொல்லாமை-Not killing- Ne pas tuer- 321-330.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-கொல்லாமை-Not killing-Ne pas tuer-321-330.


அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321
அறச்செயல் எதுவென்றால் எந்த ஓர் உயிரையும் கொல்லாத செயலே . அவ்வாறு கொல்லுதல் பிறதீவினைகளை எல்லாம் தானே கொண்டுவரும்.
எனது கருத்து:
நியாயமான சீவியம் எண்டால் மற்றவனைப் போடுத்தள்ளாமல் இருக்கிறதுதான் அப்பிடி போட்டுத்தள்ள வெளிக்கிட்டால் பாருங்கோ சொந்தச் செலவிலை சூனியம் செய்யவேண்டிவரும் உதாரணத்திக்கு ஏன் வெளியாலை போவான் நம்மடை மகிந்து
What is the work of virtue? 'Not to kill'; For 'killing' leads to every work of ill. 
Qu’est ce que l’acte vertueux? C’est ne pas tuer; tuer engendre tous les péchés. 
பகுத்து உண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல், நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. 322
கிடைத்ததைப் பகுத்துக்கொடுத்து தானும் உண்டு , பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் , அற நூலோர் தொகுத்துக்கூறிய அறங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாய அறமாகும் .
எனது கருத்து:
மனுசனாப் பிறந்தால் கடைசி ஒருத்தனுக்காவது பிரையோசனமாய் இருக்கவேணும் கண்டியளோ . சிலபேற்றை வீட்டை போனியள் எண்டால் முழங்கையிலை பிடிச்ச…

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité- 331-340.

அறத்துப்பால்-துறவறவியல்-நிலையாமை- Instability-De l’instabilité-331-340.


நில்லாத வற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறி வாண்மை கடை. 331
நிலையில்லாதவற்றை நிலையானவை என்று எண்ணி மயங்குகின்ற புல்லறிவாண்மை ( அற்ப அறிவு )துறந்தார்க்கு இழிவாகும் .
எனது கருத்து :
ஒரு உயிரை உடம்புக்குளை கடவுள் விடேக்கை அதுக்கு ஒரு கால அளவை வைச்சுத்தான் விடுறார் . கொஞ்சக்காலத்தில அந்த உடம்பு இல்லாமல் போடும் . இது எங்களுக்கும் சரி இளையராசாவுக்கும் சரி ஒண்டுதான் . இதுகள் தெரியாமல் இந்த சனங்களுக்கை எவ்வளவு புடுங்குபாடுகள் குத்துபாடுகள் ?? இந்த அற்ப குணத்தாலை மனசிலை வளராத கூட்டங்களாய் இந்த சனங்கள் இருக்கிதுகள் .
Lowest and meanest lore, that bids men trust secure, In things that pass away, as things that shall endure!
C’est la dernière des sottises, que de croire que ce qui est instable est stable.
கூத்துஆட்டு அவைக்குழாத்து அற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அதுவிளிந் துஅற்று. 332
பெருஞ் செல்வம் வந்து சேர்தல் கூத்தாடுமிடத்தில் கூட்டம் வந்து கூடுவதைப் போன்றது அது நீங்கிப் போதலும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போன்றது
எனத…